Rik Beuselinck

Rik Beuselinck (°Beernem, 1961), gaf gehoor aan zijn aangeboren liefde voor metaal en volgde de opleiding metaalbewerking aan de technische school. Daar ervoer hij voor het eerst, op 14-jarige leeftijd, een neiging tot creativiteit, een liefde voor het aanwenden van metaal bij het creëren van kunst. Het frezen, snijden, polijsten, plooien, pletten, lassen, … bezorgden hem een ambachtelijke vaardigheid. De verworven kennis van de fysische en chemische soortelijke specificiteit openbaarde hem de waaier van toepassingsmogelijkheden. Het meesterschap over het weerbarstige metaal, over die moeizaam aan de aarde onttrokken materie, bracht aanhankelijkheid en ontroering teweeg. Als zelfstandige begon hij in zijn smederij te werken. De opdrachten waarbij hij zijn eigen creativiteit mocht aanwenden, stimuleerde zijn inspiratie en mettertijd een scheppingsdrang waaraan hij niet kon weerstaan. Hij was bij machte om het metaal met leven te begiftigen. Zo zette hij de grote stap naar het full-time kunstenaarschap. 

In zijn werk hangt Rik Beuselinck het monumentalisme aan. Zijn grote, minimalistisch figuratieve en abstracte sculpturen vertonen zich als gedenktekenen die bij de toeschouwer de teweeggebrachte emotie bestendigen. De forse verschijningen integreren zich als meerwaarde in de omgeving, ze bezielen het dorpsplein, het park, de kasteeltuin. Ook de expressie van zijn kleiner werk zet aan tot gedenken, tot in ere houden, tot conserveren van de opgeroepen achting en erkenning. 

Rik Beuselinck noemt zich metaalkunstenaar, hij smeedt materie en emoties, hij zoekt en evolueert en spreekt met zijn handen. Hij exposeerde o.m. in Oedelem, Brugge, Lissewege, Aardenburg (NL), Brussel, Parijs, Toulouse, Gent, New York, Hamburg, Sioux Falls (USA), Firenze, Mladea Boleslav (Tsjechië), Castlegar (Canada).

Gallery

Contact us for more information

Try Out Art - ©2023
Sulferbergstraat 2, 8954 Westouter

BE0675.109.013
057 44 64 21